psykoterapiajatyönohjauspalvelutimosunelalogo

Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, sekä voimavarakeskeisesti suuntautunutta yksilö- ja ryhmätyönohjausta
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Tietoa
 • Terapia
 • Milloin terapiaan tulisi hakeutua?
 • Terapian kesto ja rakenne
 • Työnohjaus
 • Mindfulness
 • Linkkejä
 
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja toiminut päihde- ja mielenterveystyössä noin kaksikymmentä vuotta. Asiakkaina minulla on ollut nuoria ja aikuisia, jotka ovat tulleet monenlaisista lähtökohdista. Työni psykoterapeuttina ja työnohjaajana on kokopäiväistä. 
 
Psykoterapeuttinen suuntaukseni on Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Tämä suuntaus soveltuu hyvin erilaisten elämäntilanteiden ja mielenterveysongelmien käsittelyyn. Siinä ajatellaan, että tapamme toimia ja olla tässä hetkessä kehittyy koko elämän ajan ja tämän kehityksen perusteet muodostuvat lapsuuden vuorovaikutus-suhteissa. Olemme aina suhteessa asioihin, paikkoihin, itseemme ja toisiin ihmisiin. Terapian aikana tutkitaan tämän hetkisten ongelmien kytkeytymistä varhaisempien elämänvaiheiden vuorovaikutussuhteisiin. Tämän pohjalta haetaan aktiivisesti ratkaisukeinoja niihin ongelmiin, jotka hoitojakson alussa kartoitetaan. Käytän työssäni kognitiivisien menetelmien ohella mindfulnessiin perustuvaa työotetta. 
 
Minulta voi varata ajan lyhyemmille terapiajaksoille, pitkään psykoterapiaan tai työnohjaukseen. Tutustumisajan voit varata joko puhelimitse tai laittamalla viestin sivun laidalta aukeavalla yhteydenottolomakkeella. Voit ottaa yhteyttä myös, jos haluat kysyä minulta jotain tai tarvitset neuvontaa.


Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, joustava ja ajallisesti rajattu, integratiivinen psykoterapiamenetelmä.

Sen tavoitteena on asiakkaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toiminta-tapojen kehittymisen myötä. 

Terapeutti ja asiakas tutkivat ja havainnoivat yhdessä asiakkaan oireilua ja kokemuksia, ja pyrkivät jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. Tarkoituksena on yhdessä löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii asiakkaan työvälineenä, hänen pohdintojensa apuna, terapiatuntien ulkopuolella ja vielä terapiajakson jälkeenkin. Yhdessä saavutetut kuvaukset toimivat työskentelyn tukena terapiatuntien aikana, ja ne voivat muuttaa muotoaan yhteisen ymmärryksen lisääntyessä ja syventyessä. Osuva yhteinen kuvaus asiakkaan tilanteesta luo pohjaa ongelmallisten kokemusten ja toimintatapojen havainnoivalle tarkastelulle ja avaa mahdollisuuden uudenlaisen suhtautumisen ja toiminnan synnylle.
http://katyhdistys.fi/


Psykoterapiaan hakeutuessaan ihminen kärsii jostakin oireesta tai toistuvasta kokemuksesta, tai hän pohtii aikaisempien elämänkokemustensa vaikutusta nykypäivän elämään.

Nämä vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi toistuvana tapahtumien kulkuna, tai tapana suhtautua muihin ihmisiin ja itseen. Historia on ikään kuin läsnä nykypäivässä mielen sisäisenä dialogina ja suhteessa elämään, ihmisiin ja ympäristöön. Asiakkaan arkielämässä ja terapiatunnilla tämä sisäinen keskustelu, vuoropuhelu, on tarkastelun kohteena ja ymmärryksen lähteenä. Itsehavainnoinnin kehittyminen ja kosketuksen saaminen oireilua ylläpitäviin toimintatapoihin avaa asiakkaalle mahdollisuuden tietoisempiin valintoihin ja muutokseen.
http://katyhdistys.fi/


Kognitiivis-analyyttisen (KAT) psykoterapian alussa luodaan yhteistä hahmotusta neljällä tai viidellä kertaviikkoisella käynnillä.

Tämä terapian aloituskäynneillä hahmottunut voidaan kirjata paperille tai jakaa muilla tavoin asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen sovitaan terapiajakson pituudesta ja työskentelytavoista. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä mihin on päästy, ja sovitaan seurannasta. Terapian kokonaispituus vaihtelee muutaman kerran hahmotusvaiheesta 16 tai 20 istunnon pituisiin hoitoihin. KAT soveltuu myös pitkäkestoisiin hoitoihin nuorilla ja aikuisilla. Koska asiakkaan oma aktiivinen työskentely terapiatuntien ulkopuolella painottuu, terapiaistunnot toteutuvat useimmiten kertaviikkoisina.

Terapian suunnitteluvaiheessa ja sen kuluessa laaditut jäsennykset voivat toimia työvälineinä myös myöhemmin terapiajakson päättyessä. Keskeneräisten asioiden työstämistä arvioidaan yhdessä seurantakäynneillä, jolloin voidaan tarvittaessa suunnitella asiakkaan tarvitsemaa ja tilanteeseen sopivaa jatkotyöskentelyä.

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa voidaan käyttää joustavasti niin, että sen sisällä käytetään psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla esimerkiksi kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia tai mielikuvatekniikoita. KAT:n hahmotustapaa voidaan myös käyttää pariterapiassa tai ryhmäterapiassa ja erilaisten hoidollisten tilanteiden jäsentämisessä kuten yhteisöllisissä pohdinnoissa, työnohjauksessa, konsultaatioissa ja neuvonnassa.
http://katyhdistys.fi/

Olen jatko-opinnoissani erikoistunut mindfulnessin soveltamiseen psykoterapiassa.
Varaa aika tutustumiskäynnille yhteydenottolomakkeella. Tällä hetkellä voin vastaanottaa uusia asiakkaita


Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.

Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti.
http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen, jossa voimme tutustua ja keskustella yhdessä lisää.

Mindfulness–päiväkukkajuttu

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo– 

mitä se on ja kuinka lähden liikkeelle?

Mindfulness-työskentelyssä keskitytään hyväksyvän, tietoisen läsnäolon taitojen kehittämiseen harjoitusten avulla. Myötätuntoa kehittävän työskentelyn avulla vahvistetaan meissä jo luonnostaan olevia ominaisuuksia ja taitoja. Itseä ja toisia kohtaan koettu myötätunto lisää kykyämme kohdata erilaiset tunteet ja arjen tilanteet joustavammin.

Mindfulness -pohjaisia työskentelytapoja hyödynnetään laajasti kasvatuksen, koulutuksen, ohjauksen ja terapian piirissä. Harjoitusten vaikuttavuus on todettu tieteellisissä tutkimuksissa

Koulutuspäivässä paneudutaan tietoisen läsnäolon käsitteeseen ja tehdään aiheeseen perehdyttäviä yksinkertaisia harjoituksia. Koulutuspäivään osallistuminen ei vaadi aikasempia tietoja aiheesta, mutta se sopii kertaukseksi jo asiaan perehtyneellekin.

”Et voi lopettaa aaltoja, mutta voit oppia surffaamaan”.

John Kabat-Zinn, 2005

Seuraavat koulutuspäivät:

Aikataulu tulossa pian. Mindfulness -valmennusta myös tilauksesta.

Paikka: koulutustila Seitsemäs Taivas, Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry, Yliopistonkatu 60 A 7. krs, 33100 Tampere

Kouluttajat:
- työnohjaaja, musiikkiterapeutti (FM) Mikko Romppanen, p. 0400 382 097, s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
- työnohjaaja, psykoterapeutti (KAT) Timo Sunela, p. 044 576 8333, s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry, p. 03 222 6755, s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella


Timo Sunela

Psykoterapeutti KAT
Kela-palveluntuottaja

Työnohjaaja STOry

puh. 045 1711979

timosunelakuva


Vastaanottoni osoite on:

Tampereen kognitiivis-analyyttinen psykoterapiakeskus

Hämeenkatu 25 B 4.krs
33200 Tampere