Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, sekä voimavarakeskeisesti suuntautunutta yksilö- ja ryhmätyönohjausta
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja toiminut päihde- ja mielenterveystyössä noin kaksikymmentä vuotta. Asiakkaina minulla on ollut nuoria ja aikuisia, jotka ovat tulleet monenlaisista lähtökohdista. Työni psykoterapeuttina ja työnohjaajana on kokopäiväistä. 
 
Psykoterapeuttinen suuntaukseni on Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Tämä suuntaus soveltuu hyvin erilaisten elämäntilanteiden ja mielenterveysongelmien käsittelyyn. Siinä ajatellaan, että tapamme toimia ja olla tässä hetkessä kehittyy koko elämän ajan ja tämän kehityksen perusteet muodostuvat lapsuuden vuorovaikutus-suhteissa. Olemme aina suhteessa asioihin, paikkoihin, itseemme ja toisiin ihmisiin. Terapian aikana tutkitaan tämän hetkisten ongelmien kytkeytymistä varhaisempien elämänvaiheiden vuorovaikutussuhteisiin. Tämän pohjalta haetaan aktiivisesti ratkaisukeinoja niihin ongelmiin, jotka hoitojakson alussa kartoitetaan. Käytän työssäni kognitiivisien menetelmien ohella mindfulnessiin perustuvaa työotetta. 
 
Minulta voi varata ajan lyhyemmille terapiajaksoille, pitkään psykoterapiaan tai työnohjaukseen. Tutustumisajan voit varata joko puhelimitse tai laittamalla viestin sivun laidalta aukeavalla yhteydenottolomakkeella. Voit ottaa yhteyttä myös, jos haluat kysyä minulta jotain tai tarvitset neuvontaa.