Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, sekä voimavarakeskeisesti suuntautunutta yksilö- ja ryhmätyönohjausta

Kognitiivis-analyyttisen (KAT) psykoterapian alussa luodaan yhteistä hahmotusta neljällä tai viidellä kertaviikkoisella käynnillä.

Tämä terapian aloituskäynneillä hahmottunut voidaan kirjata paperille tai jakaa muilla tavoin asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen sovitaan terapiajakson pituudesta ja työskentelytavoista. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä mihin on päästy, ja sovitaan seurannasta. Terapian kokonaispituus vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. KAT soveltuu hyvin pitkäkestoisiin hoitoihin nuorilla ja aikuisilla. Minun työotteessa korostuu se, että asiakkaalla on aikaa ja olen suuntautunut pääsääntöisesti pidempiin hoitojaksoihin. Koska asiakkaan oma aktiivinen työskentely terapiatuntien ulkopuolella painottuu, terapiaistunnot toteutuvat useimmiten kertaviikkoisina.

Terapian suunnitteluvaiheessa ja sen kuluessa laaditut jäsennykset voivat toimia työvälineinä myös myöhemmin terapiajakson päättyessä. Keskeneräisten asioiden työstämistä arvioidaan yhdessä seurantakäynneillä, jolloin voidaan tarvittaessa suunnitella asiakkaan tarvitsemaa ja tilanteeseen sopivaa jatkotyöskentelyä.

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa voidaan käyttää joustavasti niin, että sen sisällä käytetään psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla esimerkiksi kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia tai mielikuvatekniikoita. KAT:n hahmotustapaa voidaan myös käyttää pariterapiassa tai ryhmäterapiassa ja erilaisten hoidollisten tilanteiden jäsentämisessä kuten yhteisöllisissä pohdinnoissa, työnohjauksessa, konsultaatioissa ja neuvonnassa.

Olen jatko-opinnoissani erikoistunut mindfulnessin soveltamiseen psykoterapiassa.
Varaa aika tutustumiskäynnille yhteydenottolomakkeella.

Yhteystiedot

Parhaiten voit ottaa yhteyttä
timo@psykoterapiatimosunela.fi tai
yhteydenottolomakkeella

Timo Sunela

Psykoterapeutti KAT 
Kela-palveluntuottaja 
Työnohjaaja STOry

 

Vastaanottoni osoite on:

Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela
Tampereen psykoterapeuttiyhteisö
Hämeenkatu 26 A 6. krs
33200 Tampere