Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, sekä voimavarakeskeisesti suuntautunutta yksilö- ja ryhmätyönohjausta

Kognitiivis-analyyttisen (KAT) psykoterapian alussa luodaan yhteistä hahmotusta neljällä tai viidellä kertaviikkoisella käynnillä.

Tämä terapian aloituskäynneillä hahmottunut voidaan kirjata paperille tai jakaa muilla tavoin asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen sovitaan terapiajakson pituudesta ja työskentelytavoista. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä mihin on päästy, ja sovitaan seurannasta. Terapian kokonaispituus vaihtelee muutaman kerran hahmotusvaiheesta 16 tai 20 istunnon pituisiin hoitoihin. KAT soveltuu myös pitkäkestoisiin hoitoihin nuorilla ja aikuisilla. Koska asiakkaan oma aktiivinen työskentely terapiatuntien ulkopuolella painottuu, terapiaistunnot toteutuvat useimmiten kertaviikkoisina.

Terapian suunnitteluvaiheessa ja sen kuluessa laaditut jäsennykset voivat toimia työvälineinä myös myöhemmin terapiajakson päättyessä. Keskeneräisten asioiden työstämistä arvioidaan yhdessä seurantakäynneillä, jolloin voidaan tarvittaessa suunnitella asiakkaan tarvitsemaa ja tilanteeseen sopivaa jatkotyöskentelyä.

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa voidaan käyttää joustavasti niin, että sen sisällä käytetään psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla esimerkiksi kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia tai mielikuvatekniikoita. KAT:n hahmotustapaa voidaan myös käyttää pariterapiassa tai ryhmäterapiassa ja erilaisten hoidollisten tilanteiden jäsentämisessä kuten yhteisöllisissä pohdinnoissa, työnohjauksessa, konsultaatioissa ja neuvonnassa.
https://www.katyhdistys.fi/

Olen jatko-opinnoissani erikoistunut mindfulnessin soveltamiseen psykoterapiassa.
Varaa aika tutustumiskäynnille yhteydenottolomakkeella.