Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, sekä voimavarakeskeisesti suuntautunutta yksilö- ja ryhmätyönohjausta

Yhteydenottopyyntö Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunela

Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Käytämme lomakkeen tietoja palvelemaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistämään hoidon jatkuvuutta. Valitsemalla "Lähetä" annat Psykoterapia ja työnohjauspalvelu Timo Sunelalle luvan lomakkeen tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn, jotta sinuun voidaan ottaa yhteyttä ja käsitellä ilmoittamaasi asiaa.

Lomakkeella antamasi tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinulla on oikeus tarkistaa tallennetut tietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee lähettää kirjallisesti. Pyydämme tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Potilasasiakirjojen tarkastamisen tulisi tapahtua ensisijaisesti henkilökohtaisella käynnillä. Pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti.